שרשראות דגלים

שרשראות דגלים

שרשראות דגלים לפי סדר רץ.

ניתן להפיק בכל צורה וכן בכל אורך.