שלט הנחיות לשטיפת ידיים

שלט הנחיות לשטיפת ידיים

הדפסה על PVC מתאים לתנאי פנים.