סיכת לוחם חוד

סיכת לוחם חוד

עבודה למשרד הבטחון.

.הפקת פולדר הכולל הדפסה קיפול, הכנסת הסיכה ולבסוף עיטוף בשקית