מתנה לאשה אשת חיל צורני

מתנה לאשה אשת חיל צורני

מגן פרספקס כולל מעמד שולחני כולל הדפסה ישירה וחיתוך צורני.